ساعات ملاقات

با توجه بحران کرونا در حال حاضر در بخش های بستری ملاقات نداریم.

چنانچه بحران کرونا وجود نداشته باشد ساعت ملاقات به شرح ذیل خواهد بود.

 

 

 ملاقات کنندگان محترم،خواهشمند است به منظور رفاه حال بیماران خود به نکات زیرتوجه  فرمایید:

      1 ساعت ملاقات هر روز از ساعت 15 الی 16 می باشد.لذا از مراجعه همراهان  درخارج از این ساعات جلوگیری بعمل خواهد آمد.  

      2- از آوردن اطفال (زیر13سال) به بخش های بستری خودداری فرمایید.

      3- ازخارج کردن بیمار از محوطه مخصوص بیمارستان جدا خودداری فرمایید.

      4- ارائه کارت همراه جهت همراهان الزامی می باشد.بدیهی است بدون ارائه کارت همراه از ورود همراهان ممانعت خواهد شد.

      5- از آوردن هرگونه وسایل خطرساز (وسایل تیزوبرنده،وسایل شیشه ای و شکستنی و...)همچنین وسایل با ارزش و قیمتی برای بیمار خوردداری فرمایید.

      6- ازآوردن هر گونه دارو بدون دستور پزشک ویا هرگونه مواد غیرقانونی برای بیمارجدا خودداری نمایید. بدیهی است درصورت مشاهده برابر مقررات رفتار خواهد شد.

                                   


6.0.9.0
گروه دورانV6.0.9.0