مدارک مورد نیاز بیماران بستری

مدارک الزامی جهت پذیرش:


بیماران بالای 18 سال :

 •  اصل و کپی صفحه اول شناسنامه/ کارت شناسایی بیمار (کد ملی الزامی است)
 •  اصل و کپی صفحه اول دفترچه بیمار
 •  رضایت از خود بیمار یا قیم قانونی
 • نسخه دستوربستري


نکته 1: برای جراحی رضایت از خود بیمار و در موارد جراحی زنان که بیمار متاهل است از خود بیمار و همسر بیمار  ضروری می باشد.

نکته 2: برای خانم ها اصل و کپی مدارک شناسایی همسر/ پدر و حضور ایشان الزامی است.


بیمار زیر 18 سال :

 •  اصل و کپی صفحه اول شناسنامه بیمار
 •  اصل و کپی صفحه اول و صفحه مشخصات فرزند از والدین
 •  اصل و کپی صفحه اول دفترچه بیمه بیمار
 • برای اطفال زیر 5سال اصل و کپی کارت واکسن
 • برای بستری اطفال در سرویس جراحی حضور پدر/ جد پدری الزامی است.
 •  دفترچه بیمه اطفال بالای دوسال باید حتما عکسدار شده باشد.
 •  رضایت از پدر / مادر / جدپدری یا قیم قانونی قابل قبول است.
 • نسخه دستوربستري

نکته :  در صورت فوت پدر یا واگذاری حضانت اصل وکپی مدارک شناسایی جد پدری/ قیم و برگه قیم نامه


اتباع :

 •  اصل و کپی کارت اقامت / کارت شناسایی یا گذرنامه بیمار
 • اصل و کپی صفحه اول دفترچه بیمه
 •  در موارد جراحی برای خانم ها مدارک همسر و حضور ایشان  
 •  در صورت نداشتن مدارک استشهاد محلی
 • رضایت ها مانند موارد فوق لازم می باشد.


نکته : در هنگام بستری‌شدن، از تاریخ اعتبار دفترچه بیمه‌ی خود اطمینان حاصل نمایید و در صورت عدم اعتبار، درکوتاه‌ترین زمان نسبت به تمدید اعتبار اقدام نمایید تا در هنگام ترخیص دچار مشکل نشوید.

نکته : بیمه تکمیلی طرف قرارداد با بیمارستان بیمه دی می باشد.

نکته : استفاده از دفترچه غیر خلاف قوانین بوده و دفترچه بیمه توسط نماینده بیمه مصادره می شود و هزینه به صورت آزاد محاسبه می گرددو هیچ دلیلی قابل  قبول نمی باشد.

 


6.0.9.0
گروه دورانV6.0.9.0