شنبه, 13 آذر 1400
  • ساعت : ۱۱:۴۰:۳
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۹/۰۲ 
بازدید میدانی وضعیت نسخه نویسی و نسخه پیچی الكترونیك در بیمارستان امام حسین(ع)
مورخ 1400/09/02 ساعت 14:00بازدید میدانی وضعیت نسخه نویسی و نسخه پیچی الکترونیک در بیمارستان امام حسین(ع) توسط دانشگاه علوم پزشکی البرز انجام شد.

به گزارش روابط عمومی بیمارستان امام حسین(ع)، بعد از ظهر امروز مورخ 1400/09/02 سرپرست محترم حوزه ریاست دانشگاه ، معاونت محترم غذا و دارو، مدیریت محترم فناوری اطلاعات دانشگاه ، مدیر محترم اقتصاد درمان معاونت درمان و گروهی از مهندسین دانشگاه برای بازدید میدانی از زیرساخت های سخت افزاری و نرم افزاری نسخه نویسی و نسخه پیچی الکترونیک در بیمارستان امام حسین(ع) حضور یافتند.

در ابتدا جلسه در دفتر ریاست بیمارستان برگزار شد و پیشرفتهای موفقیت آمیز در استقرار نسخه نویسی الکترونیک ،  مشکلات و چالشها و اهمیت هماهنگی با سازمانهای بیمه در خصوص نسخه نویسی الکترونیک مطرح شد و در ادامه به بررسی میدانی و اجرای نسخه نویسی و نسخه پیچی در داروخانه و آزمایشگاه و رادیولوژی و اورژانس بیمارستان انجام گردید

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.9.0
    V6.0.9.0