شنبه, 13 آذر 1400
  • ساعت : ۱۲:۵۴:۵۵
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۹/۰۴ 
برگزاری كمیته ها و جلسات درون بخشی بیمارستان
مورخ 1400/09/04 جلسات و کمیته های بیمارستان از ساعت 8:30 با حضور تیم مدیران و کارشناسان بیمارستان تشکیل شد.

مورخ 1400/09/04 جلسات و کمیته های بیمارستان از ساعت 8:30 با حضور تیم مدیران (ریاست محترم، مدیریت محترم، مدیریت محترم پرستاری، مدیریت محترم مالی، مسئول محترم حراست)و کارشناسان بیمارستان تشکیل شد.

به گزارش روابط عمومی بیمارستان، کمیته های ایمنی و کنترل عفونت، بهداشت محیط، مادر پرخطر، همووژیولانس، کمیته های حفاظت فنی و بهداشت کار تشکیل شد و در این کمیته ها مسائل و مشکلات بیمارستان مطرح و راهکارهایی برای حل آنها مصوب گشت.

 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.9.0
    V6.0.9.0