شنبه, 13 آذر 1400
  • ساعت : ۱۱:۳۶:۵۲
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ 
روز نوجوان مبارك
21 مرداد ماه مصادف با 11 اگوست بعنوان روز بین المللی نوجوان نامگذاری شده است تا اهمیت سال های نوجوانی نزد بزرگترها به ویژه خانواده ها، برنامه ریزان و مسئولان هر جامعه فراموش نشود.

از سال ها پیش، سازمان ملل متحد این روز را “روز جهانی نوجوان” نام نهاده است تا اهمیت سال های نوجوانی نزد بزرگترها به ویژه خانواده ها، برنامه ریزان و مسئولان هر جامعه فراموش نشود. روز جهانی نوجوان از سال 1965 ( 1386 شمسی ) در یکی از جلسه های مجمع عمومی سازمان ملل آغاز شد . در این زمان ، نمایندگان کشورهای مختلف  در سازمان ملل به اهمیت نقش نیروها و باورهای نوجوانان در توسعه جامعه های انسانی پی برده بودند و به همین سبب یک بیانیه به نام “بیانیه تروبج، مفاهیم صلح، احترام متقابل و پذیرش دیدگاه های دیگر انسان ها برای نوجوانان”، منتشر کردند.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.9.0
    V6.0.9.0