شنبه, 13 آذر 1400
  • ساعت : ۱۳:۳۰:۰
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۷/۰۹ 
روز سالمند گرامی باد
فرارسیدن روز سالمندان، این نعمت ها و برکات خداوند در کانون گرم خانواده، بر تمامی خانواده هاي‌ اصیل و شریف ایرانی گرامی باد

و خدای تو حکم فرموده که جز او هیچکس را نپرستید و در حق پدر و مادر، نیکی کنید و چنانکه هر دو یا یکی از آنها پیر و سالخورده شوند و موجب رنج و زحمت شما باشند مواظب باشید کلمه­ای که رنجیده خاطر شوند مگویید و کمترین آزار به آنها مرسانید و با ایشان به اکرام و احترام، سخن گویید و همیشه پر و بال تواضع و تکریم را با کمال مهربانی نزدشان بگستران و

(سوره مبارکه اسراء آیه۲۳و ۲۴)

از ضروری ترین نیازهای سالمندان، محبت و توجه اسـت.

فرارسیدن روز سالمندان، این نعمت ها و برکات خداوند در کانون گرم خانواده، بر تمامی خانواده هاي‌ اصیل و شریف ایرانی گرامی باد

امتیاز :  ۵.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها

    6.0.9.0
    V6.0.9.0